menu
nagłówek | header | image

Program ramowy

31.03.2022 (czwartek)

09.00
Wykład inauguracyjny
Prof. Moskalewicz
09.45-11.15
Sesja plenarna - „Zaburzenia więzi – podejście neurorozwojowe i psychodynamiczne. Terapia.”
Przewodniczący sesji: Dr Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska, Dr Iwona Palicka
11.15-11.30
Przerwa kawowa
11.30-12.30
Sesja referatowa
12.30-14.00
Sesja plenarna – „ Terapia Traumy. Doświadczenia wczesnodziecięce”
Przewodniczący sesji: Dr Maia Stanisławska-Kubiak
14.00-15.00
Lunch
15.00-16.00
Sesja referatowa z dyskusją
16.00-17.30
Sesja plenarna – „Dziecko w sytuacji choroby”
Przewodniczący sesji: Dr Maia Kubiak
17.30-17.45
Zakończenie i podsumowanie pierwszego dnia konferencji

01.04.2022 (piątek)

09.00-10.30
Sesja plenarna – „Diagnoza psychologiczna i medyczna oraz jej znaczenie w terapii dzieci i młodzieży”
Przewodnicząca sesji: Dr Małgorzata Talarczyk
10.30-11.30
Sesja referatowa
11.30-11.45
Przerwa kawowa
11.45-13.15
Sesja plenarna – „ Problemy młodzieży. Podejście behawioralno-poznawcze i systemowe”
Przewodniczący sesji: Dr Bartosz Piasecki
13.15-14.15
Lunch
14.15-15.45
Sesja plenarna – „Osoby wykluczone. Terapia młodych wykluczonych. Bieda. Uzależnienie”
15.45-16.00
Przerwa kawowa
16.00-17.00
Panel dyskusyjny – „ Skuteczność- efektywność psychoterapii”
Przewodniczący sesji: dr Małgorzata Talarczyk
17.00-17.30
Zakończenie i podsumowanie konferencji
aktualizacja: 2022-01-11